Google+ Followers

Friday, 18 April 2014

Penyelarasan Rumah Ibadat Bukan Islam WP

Lokasi : Dewan Megapuri, DBKL, KL

Acara  : Kunjungan hormat Majlis Permuafakatan Komuniti 1Malaysia Wilayah Persekutuan
bersama Menteri WP

Tarikh : 17/4/2014


Kementerian Wilayah Persekutuan akan melakukan penyelarasan Rumah Ibadat Bukan Islam bagi memastikan tidak ada lagi pembinaan rumah ibadat yang tidak terancang dan tanpa kelulusan seperti yang telah berlaku sebelum ini. Syarat guna tanah juga akan dipinda bagi rumah ibadat yang beroperasi di rumah-rumah kedai dan premis kommersial bagi memastikan ianya digunakan bagi tujuan rumah ibadat. Satu sesi penerangan bagi semua MP bukan Islam dalam WP akan diadakan pada 21/4/2014.